K

u

k

 

S

u

l

 

D

o

k

o

r

e

j

s

k

a

 

b

o

r

i

l

a

č

k

a

v

j

e

š

t

i

n

a

hero

O vještini Znamo da je teško.

Jer bit će teško.
Teško je napraviti promjenu, pokrenuti se.
Teško je mijenjati navike, ići protiv sebe, kako bi napravili nešto za sebe.

bow

No jednom moraš početi.

I znamo da bi moglo biti zastrašujuće u početku, biti „nov“.
…svi smo to prošli. I bit će teško, zato smo ovdje.

No, prvi teški korak je iza tebe, zato si ti ovdje.

Naš pristup

17 godina prakticiranja tradicionalne korejske borilačke vještine Kuk Sul Do. Korijeni hrvatske škole Kuk Sula stare 30 godina. Jedina škola za prakticiranje Kuk Sula u Hrvatskoj i istočnoj Europi.

Kuk Sul Do je vrlo opsežna vještina. Jedan besplatan trening nije ti dovoljan. Vjeruj nam. Stoga svakom novom članu poklanjamo mjesec dana treninga. Upoznaj naše članove, upoznaj sebe, upoznaj Kuk Sul.

O vještini