U Kuk Sul-u (kao i u ostalim borilačkim vještinama), krajnji nam je cilj kontinuirani rast i razvoj, fizički i mentalni, a zapravo i na svim razinama, kao vježbaća i društvenih bića… Stalno težimo za bržim, jačim, boljim, ljepšim… Tako smo sada već poodmaklu sezonu 2011/2012 započeli sa mnogo želja i velikim planovima… Neke smo već ostvarili, a neki su u razradi. Dojang smo preselili u bolji i veći prostor, a i virtualni dom nam je nov, zahvaljujući timu iz DvasaDva.